Hastalıklar
Diyabetik Retinopati
Retina Dekolmanı
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
Travmada Retina Sorunları
Yenidoğan Retinopatisi
Retina Damar Tıkanıklıkları
Makula Deliği
Epiretinal Membran
Göz İçi Kanamaları
Endoftalmi
İleri Derecede Miyoplarda Retina
Retinitis Pigmentosa
Tanı Yöntemleri
 
Tedavi Yöntemleri
 
Göz İçi Kanamaları  

Göz küresinin içini dolduran,  jel yapısındaki şeffaf sıvıya vitreus denir. Erişkinlerde yaklaşık 4ml olan vitreusun %99’u sudan oluşur. Diyabet, hipertansiyon, travma gibi hastalıklar sonucunda vitreus içine kanama olabilir. Vitreusun içinin kanla dolması önemlidir. Hem hastanın görmesini engeller, hem de hekimin göz içi kanamasına yol açan retinadaki nedeni saptamasına izin vermez.

Vitreus üç bölgede retinaya sıkı yapışıklık gösterir. Vitreusun damarlar çevresindeki çekme güçleri nedeniyle retinadan ayrıldığı durumlarda-bu travmatik olabileceği gibi anormal retina damarları nedeniyle de olabilir- vitreus içi kanama gerçekleşebilir.

Vitreus içi kanama gelişen hastalarda genelde ani görme kaybı olur. Hafif vitreus içi kanamalarda hastalar uçuşan cisim görmekten ya da kurum yağması benzeri görüntüden bahsederler. Yapılacak görme keskinliği testinden sonra lens yardımıyla arka segment incelemesi yapılmaya çalışılır. Yoğun vitreus içi kanama varlığında arka segment muayenesi mümkün olamayacaktır. Bu durumlarda Ultrasonografi testinden fayda görülür ve kanama harici başka patolojilerin bulunup bulunmadığı incelenir.

Resim 1: Normal retina fotoğrafı. Renginin her tarafta homojen olarak pembe olduğu, damarların ( beyaz ok ), ve göz sinirinin ( siyah ok ) net olarak seçildiği görülmektedir.

Resim 2: Yandaki resimde, vitreus içi kanaması olan bir hastanın retina fotoğrafı izlenmektedir. Resim 1’dekinin aksine buradaki görüntünün net olmadığı, göz siniri ve damarlarının net olarak seçilemediğini görmek mümkündür.

Resim 3: Normal göz ultrasonografisi görüntüsü. Vitreus siyah refle ( beyaz ok), retina beyaz refle ( siyah ok) vermektedir.

Resim 4: Yandaki resim, vitreus içi kanaması olan bir hastanın ultrasonografi  görüntüsü olup, normalde siyah olan vitreusun opak refle (beyazlıklar) verdiği izlenmektedir ( beyaz ok).

Vitreus hemorajisine neden olabilecek durumlar başlıca, diyabetik retinopati, retinal ven tıkanıklıkları, retina dekolmanı nın eşlik edebileceği retinal yırtıklar, arka vitreus dekolmanı ve göz travması dır.

Travma ya da retina dekolmanının eşlik ettiği kanamalarda, beklenmeden cerrahi tedavi yapılmalıdır.

Resim 5: Vitreus içi kanama ile retina dekolmanı olan bir hastanın ultrasonografi  görüntüsü. Vitreus içi kanama beyaz okla, retina dekolmanı diye ifade edilen retina tabakasının yerinden ayrılması, siyah okla gösterilmektedir.

Travma ya da retina dekolmanı sebep olmadığı taktirde vitreus kanaması öncelikle kendiliğinden emilebilme olasılığı nedeniyle bir süre tedavi etmeden beklenir. Bu dönemde hastanın bol su içmesi ve dik yastıkta yatması önerilir. Ancak kanamanın azalmadığı durumlarda, vitreus kanamasını tedavi etmek için cerrahi gerekir. Vitreusun temizlenmesini sağlayan bu işleme pars plana vitrektomi adı verilir.

 © 2009 Fulya Retina Tüm Hakları Saklıdır.