Hastalıklar
 
Tanı Yöntemleri
Fundus Floresein Anjiografisi(FFA)
İndosiyanin Anjiografisi
Optik Kohorens Tomografisi (OCT)
Oftalmik Ultrasonografi
Elektrofizyolojik Tetkikler
Mikroperimetri
Tedavi Yöntemleri
 
Oftalmik Ultrasonografi (USG)  

Göz ultrasonu, gözün ön bölümündeki kesiflikler nedeniyle retinanın muayene sırasında seçilemediği durumlarda, tanının belirlenmesi ve tedavi planlanması aşamasında, göziçi lensi, vitreus ve retinanın incelenmesini sağlayan, çok önemli bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografide ses dalgalarının değerlendirilmesi ve bu ses dalgalarının intraoküler dokular tarafından yansıması prensibi kullanılır. 

Ultrasonografi iki modda çekilebilir. A-mod ultrasonografide tek bir dalga boyundan geri dönen amplitüd ölçülür. Bu bize dalganın gittiği düzlemdeki yansıtıcılığı çok hassas bir biçimde gösterir. B- mod ultrasonografide hareketli bir algılayıcı probun ardışık A-mod ultrason çekimleri yapması ile B-mod ultrasonografi oluşur. Böylece orbita yapılarının iki boyutlu görüntülenmesi sağlanarak patolojinin şekli, yerleşim yeri, büyüklüğü ve hareketliliği hakkında fikir edinilir. Doppler ile birleştirilerek kan akımı da değerlendirilebilir. 

Resim 1: Normal göz ultrasonu görüntüsü. Beyaz ok göz sıvısını (vitreus) , siyah ok retina tabakasını göstermektedir.

Resim 2: Yandaki resim vitreus içi kanamayı gösteren ultrasonografi görüntüsüdür. Normalde siyah olması gereken göz sıvısı  (vitreus), burada opak ( beyaz ) olarak izlenmektedir ( beyaz ok).

Normal oftalmolojik muayene ile gözün arka segmenti değerlendirilemediğinde mutlaka ultrasonografi çekilmelidir. Arka segmentin değerlendirilemediği durumlar, korneada opasifikasyon, olgun kataraktın varlığı, sistemik bir hastalığa ya da travma ya bağlı vitreus içi kanama ve retina dekolmanı olabilir. Ayrıca travma söz konusu olduğunda ve yabancı cisim varlığından şüpheleniliyorsa ultrasonografi uygulanmalıdır. Retinoblastom veya koroid tümörü gibi kitlesel lezyonların ultrasonografik tetkiki tanı ve ayırıcı tanıda önemli yer tutar.

Resim 3: Göz içi yabancı cisim ve vitreus kanaması mevcut olan hastanın ultrasonografi görüntüsü. Altta göz içi yabancı cisime ait daha opak (beyaz) bir görüntü (siyah ok), normalde homojen siyah olması gereken göz sıvısının kanama sonucu yer yer  opaklaştığını görmek mümkündür (beyaz ok).

Resim 4: Retina dekolmanı olan hastanın ultrasonografi görüntüsü. Retinanın yerinden ayrıldığı öne doğru yer değiştirdiği izlenmektedir (siyah ok).

 © 2009 Fulya Retina Tüm Hakları Saklıdır.